Ocenění 2014 Edwin Walker Prize pro dva české vědce

Oddělení energetického průmyslu Ústavu strojních inženýrů (The Institution of Mechanical Engineers – IMechE) se sídlem v Londýně udělilo ocenění 2014 Edwin Walker Prize dvěma českým vědcům, prof. Ing. Václavu Petrovi, DrSc. a doc. Ing. Michalu Kolovratníkovi, CSc., za vědecký článek „Wet Steam Energy Loss and Related Baumann Rule in Low Pressure Steam Turbines“ uveřejněný v časopise Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy. Článek vychází z experimentů a teoretických rozborů a ukazuje, jak podmínky v nízkotlakých částech parních turbín ovlivňují nukleaci kapiček vody a jejich kondenzaci v proudící vodní páře a jaké jsou důsledky těchto procesů na úroveň energetických přeměn ve stroji.

Český národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry blahopřeje prof. V. Petrovi a doc. M. Kolovratníkovi k ocenění a děkuje za jejich úspěšnou reprezentaci české vědy.

Citace oceněného článku:

V. Petr, M. Kolovratník: Wet Steam Energy Loss and Related Baumann Rule in Low Pressure Steam Turbine, Journal of Power and Energy, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A, Vol.228, No.2, March 2014, pp.206-215

DOI:10.1177/0957650913512314