Podpora mladých vědců

Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry se podílí na řešení vědecko-výzkumných projektů mladých vědců a vědkyň v rámci mezinárodní spolupráce v organizaci IAPWS, tzv. Young Scientist IAPWS Projects. Tyto projekty jsou sponzorovány mezinárodní organizací IAPWS a jsou navázány na odborná témata řešená v pracovních skupinách IAPWS. Projekt mladého vědce má v rámci IAPWS dva garanty, tzv. IAPWS Sponsors, kteří definují vědeckou náplň projektu a garantují jeho řešení. První garant pochází z domovské země mladého vědce a druhý garant projektu pochází ze země, ve které je projekt řešen. Mezinárodní organizace IAPWS podporuje jeden až dva projekty mladých vědců ročně.

Mladí vědci a vědkyně z České republiky byli řešiteli těchto projektů:

2016 – Towards an IAPWS guideline for the thermodynamic properties of supercooled heavy water

Michal Duška, Ústav termomechaniky AVČR

Řešitelské pracoviště – Institute for Physical Science and Technology, University of Maryland, USA

IAPWS sponzoři – Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AVČR a Prof. Mikhail A. Anisimov, Institute for Physical Science and Technology, University of Maryland, USA

2011 – Development of thermodynamic models for hydrates in water–carbon dioxide mixture

Václav Vinš, Ústav termomechaniky AVČR

Řešitelské pracoviště – Ruhr University Bochum, Germany

IAPWS sponzoři – Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AVČR a Prof. Dr. Roland Span, Lehrstuhl für Thermodynamik, Fakultät für Maschinenbau, Ruhr-Universität Bochum, Germany

2010 – Thermophysical Properties of Supercooled Water

Jana Kalová, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Řešitelské pracoviště – Institute for Physical Sciences and Technology, University of Maryland, USA

IAPWS sponzoři – Prof. Ing. Radim Mareš, CSc., Západočeská univerzita v Plzni a Prof. Mikhail A. Anisimov, Institute for Physical Sciences and Technology, University of Maryland, USA

2008 – Equilibrium constants and speciation of aqueous transition metal chlorocomplexes over a wide range of temperatures and pressures

Jitka Felcmanová, Technická univerzita v Liberci

Řešitelské pracoviště – University of Guelph, Ontario, Canada

IAPWS sponzoři – Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., Katedra chemie, Technická univerzita v Liberci a Prof. Peter R. Tremaine, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Guelph, Ontario, Canada

2006 – Predictive scheme for standard thermodynamic properties of aqueous substituted benzenes over a wide range of temperatures and pressures

Jana Ehlerová, Technická univerzita v Liberci

Řešitelské pracoviště – University of Guelph, Ontario, Canada a Universite Blais Pascal, Clermont-Ferrand, France

IAPWS sponzoři – Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., Katedra chemie, Technická univerzita v Liberci a Prof. Peter R. Tremaine, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Guelph, Ontario, Canada

2006 – Irreversible thermodynamics of fuel cells membrane transport

Ondřej Mičan, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Řešitelské pracoviště – Pennsylvania State University, Energy and Geo-Environmental Engineering, USA

IAPWS sponzoři – Prof. Ing. František Maršík, DrSc., Oddělení termodynamiky, Ústav termomechaniky AVČR a Prof. Serguei Lvov, Pennsylvania State University, Energy and Geo-Environmental Engineering, USA

2003 – Thermodynamics of binary homogeneous nucleation in superheated steam

Tomáš Němec, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Řešitelské pracoviště – Oak Ridge National Laboratory, Chemical and Analytical Science Division, USA

IAPWS sponzoři – Prof. Ing. František Maršík, DrSc., Oddělení termodynamiky, Ústav termomechaniky AVČR a Dr. Donald A. Palmer, Oak Ridge National Laboratory, USA

1999 – Correlation and prediction of standard thermodynamic properties of aqueous solutes over a wide range of temperatures and pressures

Josef Šedlbauer, Technická univerzita v Liberci

Řešitelské pracoviště – Blaise Pascal University, France

IAPWS sponzoři – Prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc., Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně a Dr. Vladimir Majer, Laboratory of Thermodynamics and Chemical Engineering, University Blaise Pascal, France

1996 – Testing and fine-tuning of a new type of heat capacity calorimeter for measurements of aqueous solutions at superambient temperatures

Lubomir Hnědkovský, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Řešitelské pracoviště – University of Delaware, USA

IAPWS sponzoři – Ing. Oldřich Šifner, CSc., Oddělení termodynamiky, Ústav termomechaniky AVČR a Dr. Vladimir Majer, University Blaise Pascal, France a Dr. R. H. Wood, University of Delaware, USA.

1995 – Investigation of the volatile species effect on the formation of the early condensate

Pavel Sopuch, Ústav termomechaniky AVČR

Řešitelské pracoviště – University of Genova, Italy

IAPWS sponzoři – Ing. Oldřich Šifner, CSc., Oddělení termodynamiky, Ústav termomechaniky AVČR a Dr. F. Signon, ENEL/SRI Milano, Italy a Prof. A. Servida, University of Genova, Italy

1995 – Molecular modeling of impurities in turbine steam

Ivo Jiříček, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Řešitelské pracoviště – Jonas Inc. Wilmington, DE, USA

IAPWS sponzoři – Ing. Oldřich Šifner, CSc., Oddělení termodynamiky, Ústav termomechaniky AVČR a Otakar Jonas, Jonas Inc. Wilmington, DE, USA