17. konference ICPWS v Praze ve dnech 2.–7. září 2018

Český národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry zve jménem svého organizačního výboru a jménem mezinárodní asociace IAPWS zástupce akademického i průmyslového výzkumu a komerční partnery na 17. konferenci o vlastnostech vody a vodní páry – 17th International Conference on the Properties of Water and Steam (17th ICPWS). Konference se uskuteční ve dnech 2.–7. září 2018.

Viceprezidentem IAPWS jmenován Ing. Jan Hrubý, CSc.

Ing. Jan Hrubý, CSc. byl jmenován viceprezidentem IAPWS s účinností od 1. 1. 2017. Výbor Českého národního komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry zvolil na uvolněné místo předsedy CZNCPWS Ing. Tomáše Němce, Ph.D.

Ocenění 2014 Edwin Walker Prize pro dva české vědce

Oddělení energetického průmyslu Ústavu strojních inženýrů (The Institution of Mechanical Engineers – IMechE) se sídlem v Londýně udělilo ocenění 2014 Edwin Walker Prize dvěma českým vědcům, prof. Ing. Václavu Petrovi, DrSc. a doc. Ing. Michalu Kolovratníkovi, CSc., za vědecký článek „Wet Steam Energy Loss and Related Baumann Rule in Low Pressure Steam Turbines“ uveřejněný v časopise Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy.

Revidované vydání formulace povrchového napětí vody

Mezinárodní asociace pro vodu a vodní páru vydá v červnu 2014 revidovanou verzi formulace povrchového napětí vody, která platí od roku 1994. Jde o menší revizi spočívající v přidání informace o tom, že stávající formulace je přesná i v oblasti podchlazené vody (nejméně do teploty –25 °C). Motivací pro tuto revizi je experimentální práce publikovaná kolektivem Hrubý, J., Vinš, V., Mareš, R., Hykl, J. a Kalová, J. pod názvem „Surface Tension of Supercooled Water: No Inflection Point down to –25 °C" v časopise Journal of Physical Chemistry Letters, č. 5, str. 425, z r. 2014.

Výroční schůze komitétu se konala v Praze dne 7. května 2014

Dne 7. května 2014 se v Praze konala výroční schůze Národního komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry. Schůze se věnovala těmto hlavním bodům:

17. mezinárodní konference ICPWS se bude konat v Praze

Mezinárodní konference o vlastnostech vody, vodní páry a vodných roztoků (ICPWS) se koná každých 4 až 5 let. Během letošní konference konané na Univerzitě v Greenwichi v Londýně byl za pořadatele příští, v pořadí již 17. konference, která se bude konat v roce 2018, vybrán Český národní komitét. Konference se doposud konala v následujících lokalitách:

Česká účast na 16. konferenci ICPWS v Londýně

Ve dnech 1. až 5. září 2013 se na Univerzitě v Greenwichi v Londýně konala 16. mezinárodní konference o vlastnostech vody, vodní páry a vodných roztoků (16th International Conference on the Properties of Water and Steam: Water, Steam, and Aqueous Solutions), která nesla podtitul „Pracujeme pro životní prostředí a průmysl“.

Přihlásit se k odběru Český národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry RSS