Publikace

Aktuální výsledky

 • Vinš V., Hošek J., Hykl J., Hrubý J.: Surface tension of supercooled water: Inflection point-free course down to 250 K confirmed using a horizontal capillary tube, J Chem Eng Data 62 (2017) 3823-3832
 • Hrubý J., Duška M., Němec T., Kolovratník T.: Nucleation rates of droplets in supersaturated steam and water vapour–carrier gas mixtures between 200 and 450K. J Power and Energy 232 (2018) 536–549
 • Trávníčková T., Škrabalová L., Havlica J., Krejčí P, Hrubý J., Ždímal V. Laboratory study of H2SO4/H2O nucleation using a new technique – a laminar co-flow tube, Tellus B Chem Phys Meteorol 70 (2018) 1446643
 • Sedlář, M., Soukal, J., Komárek, M., Volkov, A.V. and Ryzhenkov, A.V.: Numerical Simulation of Interaction between Fluid and Vapor Structures in Multiphase Flow around Hydrofoil. J App Mat Phys (2018)
 • Hielscher S., Vinš V., Jäger A., Hrubý J. Breitkopf C., Span R.: A new approach to model mixed hydrates, Fluid Phase Equilibria 459 (2018) 170-185
 • Kalová J., Mareš R.: Mean-Field Equation of State of Supercooled Water and Vapor Pressure Approximations, AIP Conference Proceedings 1889, 020016 (2017)
 • Sedlář, M.: Cavitation phenomena in balancing drums of high-performance feed pumps. PCC/PCAS/IRS Joint WG Meeting and Workshop, IAPWS Meeting, Kyoto (2017)

Vybrané knižní publikace

 • Mareš R., Šifner O., Kadrnožka J.: Parní tabulky - Steam Tables IAPWS-IF97, Nakladatelství VUT Brno – VUTIUM, Brno, 1999, ISBN 80-214-1316-6
 • Klomfar J.: Molliérův h-s diagram vody a vodní páry včetně diagramů tlak-entalpie (p-h) a teplota-entropie (t-s) podle průmyslové formulace IAPWS-IF97, Academia Praha, 2005, ISBN 80-200-1323-7, EAN-9788020013231
 • Mareš R., Červený P.: Mollierův h-s diagram vodní páry podle průmyslové formulace IAPWS-IF97, VUT Brno, VUTIUM Press, 1999, ISBN 80-214-1226-6
 • Klomfar J., Šifner O.: Mollierův h-s diagram vody a vodní páry, ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, Praha, 1997, ISBN 80-200-0653-2
 • Šifner O., Klomfar J.: Mezinárodní standardy termofyzikálních vlastností vody a vodní páry; Zkrácené parní tabulky do 1000 oC a 1000 MPa, ACADEMIA Praha, Studie AV ČR 1/1996, ISSN 0577 - 3652
 • Šifner O., Němec F.: Termofyzikální vlastnosti obyčejné a těžké vody. Mezinárodní standardy a zkrácené parní tabulky., Academia Praha, Studie ČSAV 24/90, Praha, 1990, ISSN 0577- 3652