17. konference ICPWS v Praze ve dnech 2.–7. září 2018

Český národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry zve jménem svého organizačního výboru a jménem mezinárodní asociace IAPWS zástupce akademického i průmyslového výzkumu a komerční partnery na 17. konferenci o vlastnostech vody a vodní páry – 17th International Conference on the Properties of Water and Steam (17th ICPWS). Konference se uskuteční ve dnech 2.–7. září 2018.

Ocenění 2014 Edwin Walker Prize pro dva české vědce

Oddělení energetického průmyslu Ústavu strojních inženýrů (The Institution of Mechanical Engineers – IMechE) se sídlem v Londýně udělilo ocenění 2014 Edwin Walker Prize dvěma českým vědcům, prof. Ing. Václavu Petrovi, DrSc. a doc. Ing. Michalu Kolovratníkovi, CSc., za vědecký článek „Wet Steam Energy Loss and Related Baumann Rule in Low Pressure Steam Turbines“ uveřejněný v časopise Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy.

Stránky