Založení České společnosti pro vlastnosti vody a vodní páry

Dne 27. 10. 2017 proběhla ustavující schůze České společnosti pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s. (CZPWS) a dne 4. 12. 2017 bylo Městským soudem v Praze rozhodnuto o zápisu společnosti do spolkového rejstříku. Vznik CZPWS je završením procesu transformace Českého národního komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry (CZNCPWS) na novou právní formu zapsaného spolku. Komitét CZNCPWS byl zřízen rozhodnutím Akademické rady Akademie věd ČR ze dne 16. 11. 1994. Rozhodnutím Akademické rady Akademie věd ČR ze dne 28. listopadu 2017 byl komitét CZNCPWS zrušen a to ke dni 31. 12. 2017. Od 1. 1. 2018 přebírá aktivity komitétu CZNCPWS společnost CZPWS a stává se zástupcem České republiky v Mezinárodní asociaci pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS).