17. konference ICPWS v Praze ve dnech 2.–7. září 2018

Český národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry zve jménem svého organizačního výboru a jménem mezinárodní asociace IAPWS zástupce akademického i průmyslového výzkumu a komerční partnery na 17. konferenci o vlastnostech vody a vodní páry – 17th International Conference on the Properties of Water and Steam (17th ICPWS). Konference se uskuteční ve dnech 2.–7. září 2018.

Konference se koná každé 4 až 5 let a účastní se jí více než 200 delegátů z různých zemí světa. 16. konference konaná v Londýně přilákala delegáty z 28 zemí. Zásadní témata přednesou renomovaní zvaní řečníci, ostatní přednášky budou organizovány v přednáškových a posterových sekcích a workshopech. Konference pokryje široké spektrum témat, zejména termofyzikální vlastnosti vody, ledu, páry a mořské vody, fyzikální chemie vodných systémů, chemie energetických cyklů, procesy pro životní prostředí a požadavky a řešení akademického, výzkumného a průmyslového sektoru.

Konference se uskuteční v pražském hotelu Mariott na Starém městě. Konference je otevřena účastníkům ze vzdělávacích institucí a studentům za zvýhodněné ceny.

Více informací na http://www.icpws2018.com/.