Viceprezidentem IAPWS jmenován Ing. Jan Hrubý, CSc.

Na základě výzvy výkonného výboru IAPWS přijaté na zasedání v Drážďanech ve dnech 11.-16. září 2016 vyhlásil CZNCPWS volbu kandidáta na funkci viceprezidenta IAPWS. Členové CZNCPWS navrhli jako jediného kandidáta dlouholetého předsedu CZNCPWS Ing. Jan Hrubého, CSc. a v tajné volbě konané 21. října 2016 jej jako svého kandidáta jednohlasně zvolili. Navržený kandidát byl přijat sekretariátem IAPWS a Ing. Jan Hrubý, CSc. se od 1. 1. 2017 ujal funkce viceprezidenta IAPWS.

Výbor Českého národního komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry následně na uvolněné místo předsedy CZNCPWS zvolil Ing. Tomáše Němce, Ph.D.