Revidované vydání formulace povrchového napětí vody

Mezinárodní asociace pro vodu a vodní páru vydá v červnu 2014 revidovanou verzi formulace povrchového napětí vody, která platí od roku 1994. Jde o menší revizi spočívající v přidání informace o tom, že stávající formulace je přesná i v oblasti podchlazené vody (nejméně do teploty –25 °C). Motivací pro tuto revizi je experimentální práce publikovaná kolektivem Hrubý, J., Vinš, V., Mareš, R., Hykl, J. a Kalová, J. pod názvem „Surface Tension of Supercooled Water: No Inflection Point down to –25 °C" v časopise Journal of Physical Chemistry Letters, č. 5, str. 425, z r. 2014.

Revize bude oficiálně vydána asociací při příležitosti konání zasedání IAPWS v Moskvě ve dnech 23. až 27. června 2014.