Výroční schůze komitétu se konala v Praze dne 7. května 2014

Dne 7. května 2014 se v Praze konala výroční schůze Národního komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry. Schůze se věnovala těmto hlavním bodům:

  • informace o činnosti komitétu a výsledcích za předchozí období,
  • informace o činnosti českých členů IAPWS v pracovních skupinách,
  • informace o přípravě členů na zasedání IAPWS Meeting 2014 v Moskvě,
  • informace o přípravě zprávy o činnosti komitétu za předchozí období pro výkonný výbor IAPWS,
  • projednání návrhu nového Organizačního a jednacího řádu komitétu,
  • odborná přednáška A. Nového (Doosan Škoda Power) na téma „Validace formulace termodynamických vlastností vody a vodní páry pro CFD a její využití při řešení parametrů rázových vln ve vodní páře“,
  • přijetí 2 nových členů – Ing. P. Rudasové ze Doosan Škoda Power a Ing. V. Hanuse, poradce v oboru úpravy vod a chemie klasických a jaderných elektráren.

Celé znění zápisu