Ocenění 2014 Edwin Walker Prize pro dva české vědce

Oddělení energetického průmyslu Ústavu strojních inženýrů (The Institution of Mechanical Engineers – IMechE) se sídlem v Londýně udělilo ocenění 2014 Edwin Walker Prize dvěma českým vědcům, prof. Ing. Václavu Petrovi, DrSc. a doc. Ing. Michalu Kolovratníkovi, CSc., za vědecký článek „Wet Steam Energy Loss and Related Baumann Rule in Low Pressure Steam Turbines“ uveřejněný v časopise Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy.

Revidované vydání formulace povrchového napětí vody

Mezinárodní asociace pro vodu a vodní páru vydá v červnu 2014 revidovanou verzi formulace povrchového napětí vody, která platí od roku 1994. Jde o menší revizi spočívající v přidání informace o tom, že stávající formulace je přesná i v oblasti podchlazené vody (nejméně do teploty –25 °C). Motivací pro tuto revizi je experimentální práce publikovaná kolektivem Hrubý, J., Vinš, V., Mareš, R., Hykl, J. a Kalová, J. pod názvem „Surface Tension of Supercooled Water: No Inflection Point down to –25 °C" v časopise Journal of Physical Chemistry Letters, č. 5, str. 425, z r. 2014.

Stránky