Založení České společnosti pro vlastnosti vody a vodní páry

Dne 27. 10. 2017 proběhla ustavující schůze České společnosti pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s. (CZPWS) a dne 4. 12. 2017 bylo Městským soudem v Praze rozhodnuto o zápisu společnosti do spolkového rejstříku. Vznik CZPWS je završením procesu transformace Českého národního komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry (CZNCPWS) na novou právní formu zapsaného spolku.

17. konference ICPWS v Praze ve dnech 2.–7. září 2018

Český národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry zve jménem svého organizačního výboru a jménem mezinárodní asociace IAPWS zástupce akademického i průmyslového výzkumu a komerční partnery na 17. konferenci o vlastnostech vody a vodní páry – 17th International Conference on the Properties of Water and Steam (17th ICPWS). Konference se uskuteční ve dnech 2.–7. září 2018.

Stránky