Kontakt

Sekretariát Českého národního komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
tel.: 224 352 577, 266 052 035, 266 053 762
fax: 286 584 695
secr.czncpws@it.cas.cz
 
Předseda
Ing. Tomáš Němec, PhD.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Předsedou Českého národního komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry je od r. 2017. Je členem pracovní skupiny Fyzikální chemie vodných směsí (PCAS). Věnuje se teorii a molekulárním simulacím nukleace kapek, krystalků ledu a bublin ve vodě a vodných roztocích. Zabývá se také studiem termodynamických procesů ve vodíkových palivových článcích.
 
Místopředseda
prof. Ing. Josef Šedlbauer, PhD.
Technická univerzita v Liberci
Je vedoucím Katedry chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické na Technické univerzitě v Liberci. V IAPWS je místopředsedou pracovní skupiny Fyzikální chemie a vodných směsí (PCAS). Zabývá se termodynamickými vlastnostmi vodných roztoků a statistickou termodynamikou.
 
Vědecký tajemník
prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Je profesorem v Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky Fakulty strojní ČVUT. V souvislosti s činností IAPWS se zabývá termodynamikou a transsonickým prouděním vodní páry.
 
Členové výboru
Ing. Jan Hrubý, CSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Předsedou Českého národního komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry byl v letech 2006 - 2016. V IAPWS je místopředsedou pracovní skupiny Termofyzikální vlastnosti vody (TPWS) a od r. 2017 zastává funkci viceprezidenta IAPWS. Věnuje se experimentálnímu a teoretickému výzkumu v oboru termodynamiky, metastabilních stavů, nukleace, Cahn-Hilliardovy teorie fázových rozhraní, stavových rovnic a vícefázového proudění.
 
prof. Ing. Radim Mareš, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni
Vedoucím Českého národního komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry byl do roku 2005. V rámci IAPWS je členem pracovních skupin Průmyslové požadavky a řešení (IRS) a pracovní skupiny Termofyzikální vlastnosti vody a vodní páry (TPWS). V roce 2011 mu bylo asociací IAPWS uděleno ocenění Honorary Fellow za vytvoření rovnice pro termodynamické vlastnosti vodní páry při vysokých teplotách. Tuto rovnici v roce 1997 přijala asociace IAPWS a doporučila ji jako součást celosvětového standardu pro průmyslové výpočty.

 

Ostatní členové (v abecedním řazení)

Ing. Ondřej Bartoš, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha
Ing. Michal Duška, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha
Ing. Jana Kolaja Ehlerová, PhD., Technická universita v Liberci, Liberec
Ing. Václav Hanus, Firma Poradenské služby, Praha
Doc. Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc., Murdoch University, Murdoch, Austrálie
RNDr. Jiří Hykl, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha
Ing. Ivo Jiříček, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav energetiky, Praha
RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice
Ing. Jaroslav Klomfar, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha
Ing. Ivan Kodl, Doosan Škoda Power s. r. o., Plzeň
Doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha
Prof. Ing. František Maršík, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha
Bc. Adam Nový, Doosan Škoda Power s. r. o., Plzeň
Prom. fyz. Jaroslav Pátek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha
Ing. Barbora Planková, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha
Prof. Ing. Václav Petr, DrSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha
Ing. Pavla Rudasová, Doosan Škoda Power, s.r.o., Plzeň
RNDr. Milan Sedlář, CSc., SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., Lutín
Prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc., Poradenství pro stroje a strojní zařízení, Plzeň
Ing. Václav Vinš, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha
Ing. Patrik Zima, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha